Coumou & Katerberg

Praktijk voor inzichtgevende Psychotherapie Amsterdam

 

Onze werkwijzeMeer over ons

Coumou & Katerberg Psychotherapie

Praktijk voor inzichtgevende psychotherapie

Welkom op onze website. Coumou & Katerberg psychotherapie is een praktijk voor inzichtgevende psychotherapie. Wij, Brand Coumou en Hanni Katerberg, hebben elkaar leren kennen tijdens onze opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut. We werken met mensen met diverse problemen zoals somberheid, angst, problemen met zelfbeeld en problemen in contact met anderen. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om jezelf te kennen en houden hierbij rekening met jouw omgeving en de relaties die je hebt.

Brand Coumou (1978)

Brand Coumou (1978)

GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

Mijn werkwijze kenmerkt zich door nuchterheid en humor. In het werk houd ik rekening met jouw persoonlijke ervaringen en overtuigingen, de relaties die je hebt en –indien van toepassing- fysieke (on)mogelijkheden. Ik werk graag samen met jou aan het verminderen van klachten (stemming, angst, onzekerheid, niet-weten-wat, of specifieke klachten) middels gedragsoefeningen, onderzoeken van belemmerende gedachten en het verkennen van al dan niet pijnlijke gevoelens. Indien van toepassing kan ik middels EMDR werken om trauma of pijnlijke ervaringen of situaties te verwerken.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en Psychotherapeut. Daarnaast ben ik geregistreerd als Seksuoloog NVVS bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (www.nvvs.info) en als systeemtherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (www.nvrg.nl).
 Ik ben geregistreerd in het BIG register als GZ-psycholoog onder nummer: 69912685725, en als Psychotherapeut onder nummer: 89912685716.

Hanni Katerberg (1982)

Hanni Katerberg (1982)

GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

Als psychotherapeut werk ik voornamelijk vanuit een psychodynamisch (psychoanalytisch) perspectief. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is dat we ons niet volledig bewust zijn van de motieven voor ons gedrag. Soms heeft iemand last van gevoelens die niet alleen te maken hebben met actuele gebeurtenissen. Door je meer bewust te worden van je gedachten en gevoelens kun je psychische problemen beter begrijpen. Soms zijn er ingrijpende ervaringen (trauma’s) die verwerkt moeten worden. Doel van de behandeling is om meer zicht te krijgen op patronen van ervaringen in jezelf, en op zoek te gaan naar andere manieren om met situaties om te gaan.

Ik heb ervaring in het behandelen van mensen met verschillende (geloofs)overtuigingen, achtergronden en leeftijden. Uiteraard ook met diverse klachten en (persoonlijkheids)problemen. Therapie in het engels is mogelijk. Ik zoek als therapeut balans tussen een accepterende en confronterende houding.
Loop je vast en wil je onderzoeken of psychotherapie jou kan helpen, dan kunnen we dit in een intakegesprek samen verder bekijken.

Ik ben geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (BIG nr 59912691725) en Psychotherapeut (BIG nr 79912691716) en aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP.

Werkwijze

Zo willen wij onze cliënten ondersteunen in hun innerlijk proces

Wij werken met volwassenen, zowel individueel als met partner (relatietherapie). Om te beginnen gaan we in gesprek met je. Het eerste en soms tweede gesprek noemen we een intake. In de intakefase zullen we samen met jou kijken naar welke problemen en klachten je hebt. Aan de hand van deze intake stellen we samen een behandelplan op. Vervolgens zullen de gesprekken gaan over jouw doelen in de behandeling. We onderzoeken samen met jou hoe patronen vanuit het verleden zijn ontstaan en hoe deze patronen je nu mogelijk voor problemen stellen. Gesprekken duren 45 minuten en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Regelmatig evalueren we samen met jou om te kijken of we goed op weg zijn. Indien nodig passen we de behandeldoelen aan.

We werken met verschillende behandelmethoden en gebruiken elementen uit Cognitieve Gedrags Therapie, Psychodynamische therapie (zoals Affect Phobia Treatment, Mentalization Based Therapy, Kortdurende Psychodynamsiche Steungevende Psychotherapie), systeemtherapie, Emotionally Focused Therapy en Schematherapie.

Kosten & vergoeding

Wij hebben geen afspraken gemaakt met zorgverzekeraars zodat we jou de best passende zorg kunnen bieden

We hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat we onze vrijheid willen behouden om een wetenschappelijk bewezen vorm van psychotherapie toe te passen op jouw individuele situatie en hulpvraag. We willen kwalitatief goede zorg bieden en daarvoor is aandacht en zorgvuldigheid nodig.

Vergoeding

Als je bij ons in behandeling gaat, dan wordt dit in principe vanuit het basispakket vergoed. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van hoe je verzekert bent (naturapolis of restitutiepolis). Wij sturen de rekening naar jou, die jij vervolgens bij je zorgverzekering kunt indienen. Informeer voor de start van de behandeling welk percentage jouw polis vergoedt! Wanneer je bijvoorbeeld 75% vergoed krijgt, moet je dus 25% van de rekening zelf betalen. 

Let op: het eigen risico (€385 in 2018) moet je altijd zelf betalen. Bij de start van een behandeling is een verwijsbrief van je huisarts nodig. Je krijgt niet voor alle problemen de behandeling vergoed; bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen en relatieproblemen vallen niet onder de vergoede zorg. 

Kosten

We zijn wettelijk verplicht om alle tijd te noteren die we aan je behandeling besteden. Dat houdt in de behandelgesprekken, maar ook de tijd die we besteden aan verslaglegging, overleg met de verwijzer en bijvoorbeeld telefonisch overleg tussen de sessies. De totale tijd wordt na de behandeling in rekening gebracht op de eindnota (opgesteld door het bedrijf Axians). Op deze nota worden de tarieven van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) gebruikt. Deze eindnota van Axians kun je bij je zorgverzekering indienen voor (gedeeltelijke) vergoeding. 

Als praktijk hebben we besloten om elke maand een voorschot op deze eindnota in rekening te brengen. We hebben gekozen om voor elk gesprek €90 als voorschot in rekening te brengen, Dat betekent dat je maandelijks een rekening van ons krijgt. We zullen na de behandeling alle door jou betaalde voorschotten in mindering brengen op de eindnota. Van die eindnota moet je dan meestal nog een deel betalen. Let op: je kunt de voorschot-nota’s niet bij je zorgverzekeraar indienen voor vergoeding!

Een voorbeeld ter verduidelijking. Meneer W krijgt gedurende 6 maanden wekelijks behandeling voor zijn depressieve stoornis. Hij ontvangt na elke maand een voorschot-rekening van de praktijk met daarop 4x90= 360 euro, die hij betaalt. In totaal schiet hij dus 6x360= 2160 euro voor. Na de behandeling wordt de eindnota opgesteld, gebaseerd op het totaal aantal minuten. Stel dat de kosten van de totale behandeling uitkomen op €2450,-, dan betaalt hij de behandelaar nog 2450-2160= 290 euro. De eindnota (van €2450,-) dient hij in bij zijn verzekering en afhankelijk van zijn polis krijgt hij deze geheel of gedeeltelijk vergoed. Hij krijgt dus na de behandeling deze vergoeding teruggestort van de verzekering. 

We adviseren je om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar om uit te zoeken hoeveel je vergoed krijgt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Verder raden we alle clienten sterk aan om per 2019 een restitutiepolis af te sluiten. Kijk voor een meer informatie over  restitutiepolissen op https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/restitutiepolis#no4

Coumou & Katerberg Psychotherapie

Barcelonaplein 178A
1019LZ Amsterdam

Plan je route via Google Maps

Contact

Hier kun je je gegevens achterlaten. Wij bellen je dan zo snel mogelijk terug. Ook als je vragen hebt over een behandeling of vergoedingen dan beantwoorden we je die graag

 

Barcelonaplein 178A, 1019LZ Amsterdam

Telefoonnummer: 06-51688574

Onze praktijk is gevestigd op KNSM eiland in Amsterdam Oost, voorheen Zeeburg. De locatie is dichtbij Centraal Station en makkelijk te bereiken met tram 7, uitstappen bij halte Azartplein (eindhalte) of met bus 65, halte Levantplein.

Actuele aanmeldingswachttijden (wachttijd vanaf het moment dat u contact opneemt en de datum van intake):

Hanni Katerberg: 8 weken
Brand Coumou: 8 weken

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk is hier te downloaden.

1 + 1 =

Coumou & Katerberg Psychotherapie is een jonge praktijk waar je je kunt aanmelden voor behandeling bij o.a. depressie, angst, burn-out of relatieproblemen. Brand Coumou en Hanni Katerberg zijn geregistreerd als GZ-psycholoog en Psychotherapeut. De praktijk is gevestigd op KNSM eiland, Amsterdam.