Coumou & Katerberg

Praktijk voor inzichtgevende Psychotherapie Amsterdam
Onze werkwijzeMeer over ons

Coumou & Katerberg Psychotherapie

Praktijk voor inzichtgevende psychotherapie
Welkom op onze website. Coumou & Katerberg psychotherapie is een praktijk voor inzichtgevende psychotherapie. Wij, Brand Coumou en Hanni Katerberg, hebben elkaar leren kennen tijdens onze opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut. We werken met mensen met diverse problemen zoals somberheid, angst, problemen met zelfbeeld en problemen in contact met anderen. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om jezelf te kennen en houden hierbij rekening met jouw omgeving en de relaties die je hebt.
Brand Coumou (1978)

Brand Coumou (1978)

GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

Mijn werkwijze kenmerkt zich door nuchterheid en humor. In het werk houd ik rekening met jouw persoonlijke ervaringen en overtuigingen, de relaties die je hebt en –indien van toepassing- fysieke (on)mogelijkheden. Ik werk graag samen met jou aan het verminderen van klachten (stemming, angst, onzekerheid, niet-weten-wat, of specifieke klachten) middels gedragsoefeningen, onderzoeken van belemmerende gedachten en het verkennen van al dan niet pijnlijke gevoelens. Indien van toepassing kan ik middels EMDR werken om trauma of pijnlijke ervaringen of situaties te verwerken.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en Psychotherapeut. Daarnaast ben ik geregistreerd als Seksuoloog NVVS bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (www.nvvs.info) en als systeemtherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (www.nvrg.nl).
 Ik ben geregistreerd in het BIG register als GZ-psycholoog onder nummer: 69912685725, en als Psychotherapeut onder nummer: 89912685716.

Hanni Katerberg (1982)

Hanni Katerberg (1982)

GZ-Psycholoog, Psychotherapeut

Als psychotherapeut werk ik voornamelijk vanuit een psychodynamisch (psychoanalytisch) perspectief. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is dat we ons niet volledig bewust zijn van de motieven voor ons gedrag. Soms heeft iemand last van gevoelens die niet alleen te maken hebben met actuele gebeurtenissen. Door je meer bewust te worden van je gedachten en gevoelens kun je psychische problemen beter begrijpen. Soms zijn er ingrijpende ervaringen (trauma’s) die verwerkt moeten worden. Doel van de behandeling is om meer zicht te krijgen op patronen van ervaringen in jezelf, en op zoek te gaan naar andere manieren om met situaties om te gaan.

Ik heb ervaring in het behandelen van mensen met verschillende (geloofs)overtuigingen, achtergronden en leeftijden. Uiteraard ook met diverse klachten en (persoonlijkheids)problemen. Therapie in het engels is mogelijk. Ik zoek als therapeut balans tussen een accepterende en confronterende houding.
Loop je vast en wil je onderzoeken of psychotherapie jou kan helpen, dan kunnen we dit in een intakegesprek samen verder bekijken.

Ik ben geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (BIG nr 59912691725) en Psychotherapeut (BIG nr 79912691716) en aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP.

Werkwijze

Zo willen wij onze cliënten ondersteunen in hun innerlijk proces

Wij werken met volwassenen, zowel individueel als met partner (relatietherapie). Om te beginnen gaan we in gesprek met je. Het eerste en soms tweede gesprek noemen we een intake. In de intakefase zullen we samen met jou kijken naar welke problemen en klachten je hebt. Aan de hand van deze intake stellen we samen een behandelplan op. Vervolgens zullen de gesprekken gaan over jouw doelen in de behandeling. We onderzoeken samen met jou hoe patronen vanuit het verleden zijn ontstaan en hoe deze patronen je nu mogelijk voor problemen stellen. Gesprekken duren 45 minuten en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. Regelmatig evalueren we samen met jou om te kijken of we goed op weg zijn. Indien nodig passen we de behandeldoelen aan.

We werken met verschillende behandelmethoden en gebruiken elementen uit Cognitieve Gedrags Therapie, Psychodynamische therapie (zoals Affect Phobia Treatment, Mentalization Based Therapy, Kortdurende Psychodynamsiche Steungevende Psychotherapie), systeemtherapie, Emotionally Focused Therapy en Schematherapie.

Kosten & vergoeding

Wij hebben geen afspraken gemaakt met zorgverzekeraars zodat we jou de best passende zorg kunnen bieden

We hebben ervoor gekozen om geen contracten te sluiten met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat we onze vrijheid willen behouden om een wetenschappelijk bewezen vorm van psychotherapie toe te passen op jouw individuele situatie en hulpvraag. We willen kwalitatief goede zorg bieden en daarvoor is aandacht en zorgvuldigheid nodig.

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering indien er een diagnose wordt gesteld die valt binnen de vergoede zorg. De kosten worden altijd verrekend met jouw eigen risico.

Bij de start van een behandeling is een verwijsbrief van je huisarts nodig.

We brengen €90 voor een individuele sessie (45 minuten) in rekening en €140 voor een partner-relatie sessie (75 minuten). Je krijgt maandelijks een factuur. Aan het eind van je behandeling of na maximaal 1 jaar  ontvang je een eindfactuur met daarin het totaal van de kosten van je behandeling (conform NZA tarief). Deze eindfactuur kun je bij jouw zorgverzekeraar indienen om voor vergoeding in aanmerking te komen. We zullen reeds betaalde kosten met de eindfactuur verrekenen. Restitutie van de kosten vindt dus plaats aan het eind van je behandeling (of na 12 maanden).

Onze werkwijze betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het declareren bij je zorgverzekeraar. Het is dus belangrijk om voorafgaand aan de behandeling na te gaan hoe je verzekerd bent en wat er vergoed zal worden. Ter indicatie: als je een restitutiepolis hebt wordt, afhankelijk van je verzekering, 75% tot 100% van de kosten vergoed. Bij een naturapolis ligt dit percentage lager, in 2015 minimaal 50%. Klik hier (https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2014/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-GGZ-2015-Contractvrij.pdf&hl=nl) voor een indicatie van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

We adviseren alle cliënten om per januari 2016 een restitutiepolis af te sluiten. Je kunt dan zelf blijven kiezen wie je zorgverlener is met behoud van vergoeding.

Coumou & Katerberg Psychotherapie

Barcelonaplein 178A
1019LZ Amsterdam

Plan je route via Google Maps

Contact

Hier kun je je gegevens achterlaten. Wij bellen je dan zo snel mogelijk terug. Ook als je vragen hebt over een behandeling of vergoedingen dan beantwoorden we je die graag

 

Barcelonaplein 178A, 1019LZ Amsterdam

Telefoonnummer: 06-51688574

Onze praktijk is gevestigd op KNSM eiland in Amsterdam Oost, voorheen Zeeburg. De locatie is dichtbij Centraal Station en makkelijk te bereiken met tram 10, uitstappen bij halte Azartplein (eindhalte).

Actuele aanmeldingswachttijden (wachttijd vanaf het moment dat u contact opneemt en de datum van intake):
Hanni Katerberg: momenteel worden geen nieuwe clienten aangenomen
Brand Coumou: 8-12 weken

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk is hier te downloaden.

Coumou & Katerberg Psychotherapie is een jonge praktijk waar je je kunt aanmelden voor behandeling bij o.a. depressie, angst, burn-out of relatieproblemen. Brand Coumou en Hanni Katerberg zijn geregistreerd als GZ-psycholoog en Psychotherapeut. De praktijk is gevestigd op KNSM eiland, Amsterdam.